Syukur dan Sabar

“Orang beriman itu bila sedang berada di atas, bersyukur dan tidak sombong.Bila sedang berada di bawah, sabar dan tidak putus asa.”(Akhmad Muhaimin Azzet).

Suami Istri Romantis

“Di antara bentuk romantis itu adalah ketika suami mendengar sepenuh perhatian ketika istrinya bercerita; begitu pula sebaliknya.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Peribahasa: Wirid

“Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berwirid-wirid dahulu, lalu bersenang dalam perjumpaan.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Paling Mulia

“Semulia-mulia manusia ialah yang berakhlak baik, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika mampu membalas, dan bersikap adil ketika kuat.” (Abdul Malik bin Marwan).

Menjadi Suami & Istri yang Baik

“Menjadi suami yang baik (termasuk menjadi istri yang baik) tentu bukan sebuah final, tapi poses yang terus-menerus yang harus dibangun antara suami dan istri. Proses itulah yang indah. Dan, semakin indah karena proses itu menjadikan keduanya setiap hari semakin baik. Karena ada usaha di dalamnya. Karena ada doa kepada-Nya. Terus-menerus.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Ikhlas Mengabdi

“Aku tidak akan mengabdi kepada Tuhan, seperti seorang buruh yang selalu mengharapkan gaji.” (Rabi’ah al-‘Adawiyah).

Dzikir dan Karunia

“Bagaimana mungkin kita tidak banyak berdzikir, sedangkan setiap tarikan nafas ini adalah karunia-Nya.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Di antara Ibadah yang Utama

“Merenungkan tentang nikmat Allah sungguh merupakan salah satu ibadah yang utama.” (Umar bin Abdul Azis).

Hati-Hati Hoaks

“Jika mendapatkan informasi, cek dulu kebenarannya; jangan buru-buru berkomentar, apalagi langsung menyebarkan.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Lebih Baik

“Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.” (Umar bin Khattab r.a.)