Tawadhu’

“Godaan berat bagi yang suka puasa sunnah, banyak sedekah, ahli ibadah adalah ‘merasa lebih baik’; maka siapa pun harus terus belajar tawadhu’.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Inspirasi Menjadi Umat Nabi Saw. yang Baik

“Ya Allah, seandainya Engkau akan mengadili kelak pada hari kiamat, maka jangan Kau adili aku di dekat Nabi Muhammad. Sebab, aku merasa malu jika mengaku sebagai umatnya, padahal hidupku penuh dengan perbuatan dosa.” (Muhammad Iqbal).

Aib

“Di hadapan manusia bila terjadi aib kita bisa menutup mata. Namun, siapakah yang bisa bersembunyi di hadapan-Nya?” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Jangan Membenci Orang yang Berbuat Dosa

“Janganlah engkau membenci orang yang berbuat dosa. Sebab, bisa jadi sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah dan diterima maka dia menjadi orang yang tinggi derajatnya.” (Dzun Nun Al-Misri).

Adil

“Jangan pernah berlaku zhalim. Untuk itu, mari bersikap adil. Dan, tak mungkin ada keadilan, bila kita masih menyimpan kebencian.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Dada yang Tidak akan Jernih

“Dada seseorang tidak akan jernih bila hatinya masih memendam rasa dengki dan hasud, terlebih menyimpan amarah dan kemarahan kepada sesama, apalagi kepada insan sesama Muslim.” (Imam Ahmad Rifa’i).

Indah

“Berdoa adalah wujud hubungan yang indah antara hamba kepada Tuhannya.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Cara Mengingatkan

“Mengingatkan saudaramu secara khusus (berdua saja) adalah menasihati dan memperbaiki; mengingatkannya di depan umum adalah menghinakan dan mempermalukan.” (Imam Safi’i).

Cinta

“Berdoa adalah sarana mendekatkan diri kita sebagai wujud rasa cinta kepada-Nya.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Menolak Nasihat

“Sudah merupakan dosa bagi seseorang apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, lalu ia menjawab jagalah dirimu sendiri.” (Ibnu Mas’ud r.a.)