Cinta

“Berdoa adalah sarana mendekatkan diri kita sebagai wujud rasa cinta kepada-Nya.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Menolak Nasihat

“Sudah merupakan dosa bagi seseorang apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, lalu ia menjawab jagalah dirimu sendiri.” (Ibnu Mas’ud r.a.)

Menyakiti Orang Lain

“Takutlah kamu dari menyakiti orang lain, karena sesungguhnya menyakiti orang lain itu bagaikan racun yang dapat membunuh.” (Abu Ishak Ibrahim al-Mabtuly).

Patuh

“Berdoa sesungguhnya adalah wujud kepatuhan kita kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena Dia telah memerintahkan kita berdoa kepada-Nya.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Marah karena Kebenaran

“Wahai anakku, siapa di antara teman-temanmu yang marah kepadamu sebanyak tiga kali, dan yang dikatakannya adalah kebenaran, maka jadikanlah ia teman.” (Ja’far bin Muhammad).

Ketidakjujuran

“Semua perangai tercela ditempatkan dalam sebuah rumah, dan kunci rumah itu adalah ketidakjujuran.” (Hasan Al-Askari).

Benar-Benar Shalat

“Sudahkah kita benar-benar shalat; bukan sekadar membaca kalimat-kalimat bacaan dalam shalat.” (Akhmad Muhaimin Azzet).

Etika Berdialog

“Aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah.” (Imam Syafi’i).

Sombong

“Tidaklah aku melihat seseorang yang sombong terhadap yang berada di bawahnya melainkan dia ditimpakan oleh Allah kehinaan melalui orang lain yang lebih tinggi darinya.” (Abu Hatim Al-Basati).

Benar-Benar Berdoa

“Sudahkah kita benar-benar berdoa; bukan sekadar membaca kalimat-kalimat doa.” (Akhmad Muhaimin Azzet).